Velkomstfolder med orientering om praktiske forhold: STP123_Velkommen.pdf

Vedtægter for Ejerforeningen: Vedtægter ejerforening.pdf

Vedtægter for Strandparkens Fællesudvalg: Vedtægter fællesforening.pdf

Deklaration for Strandparken: Deklaration.pdf

Seneste energimærke: em_311124888_Strandparken_1_8000_Aarhus_C.pdf

Vedligeholdelsesplan: Vedligeholdelsesrapport_20_jul_2015.pdf